На животну средину мете

захтеве у погледу ефикасност, квантификован где је заправо наметнута организације или њихових делова, који следи из циљева животне средине и да треба да се постави и испунити како би се дошло до циљне приказ

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.