Финансијски план

план прихода и трошкова, привлачење додатних средстава и њихова употреба, новчани токови, порез и друга обавезна плаћања за календарски период.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.