План економски

план развоја економског система, економије државе, региона, праваца, компанија. П. е. описује начине за постизање жељених резултата и извора потребних ресурса.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.