Плагиатизам

намерно приписивање ауторског дела неком другом раду литературе, науке, уметности, проналазака.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.