Место на берзи

А. Право брокерске или брокерске канцеларије за обављање трговачких послова на берзи и трговци на тржишту.
Б. Ставите у сали за размену, додељен члану размјене.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.