Место боравка

место где грађанин живи привремено, а не место пребивалишта.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.