Место обавеза пословања

место у коме се обавеза испуњава, радови се обављају итд., осим ако уговор није другачије утврђен или произилази из околности случаја. Обично М. и. око. - ово је званична локација фирме, компаније или места боравка особе у вријеме обавезе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.