Пиластри

пиластра
пиластра, с, ф. и ПИЛИСТЕР, -а, м. (специјално). Правоугаона полуга зида у облику колоне уграђене у њега.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.