"ПИЛУЛУС ЈЕ ПОУРИНГ"

метод заштите од куповине издавањем нових акција, обично преферентних акција.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.