Пилот

специјалиста који води ратне бродове у опасним и тешким областима, на приступу луци и унутар њихових водених подручја.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.