СТУБЕР

1, 4х3 м формат огласа
Има 3 рекламне површине.
Монтира се у централном делу града у пешачкој зони. Естетски, хармонично комбинује компактност и велико рекламно поље. Наглашава ексклузивност рекламираног производа. Опремљен је интерним осветљавањем

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.