Транспорт цевовода

Видети. Кутија за контејнере

речник за услове пословања. Академик. ру. 2001.