Паковање

ситуација на тржишту једне или више добара, по којој снабдевање ове робе значајно премашује потражњу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.