Пибор

Париз међубанкарском понуђена стопа на тржишту депозита.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.