Физичка дистрибуција

Физичка дистрибуција Обим логистичке активности која је део процеса продаје (дистрибуција), а укључује све логистичке операције и функције везане за физичку управљање kretanje, складиштење и инвентар sE на робним дистрибутивним структурама итд произвођача и (или) логистичких посредника

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.