Петиција

колективни извештај, захтев који је поднет органима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.