Пестел анализа

Аналитички алат за стратешко планирање. Скраћеница ПЕСТЕЛ је формирана из скраћенице од шест енглеских ријечи: политички, економски, социјални, технолошки, еколошки и правни. Ова анализа има за циљ идентификовање политичких, економских, социјалних, технолошких, правних или законодавних аспеката спољашњег окружења које могу утицати на стратегију компаније.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.