Анализа штеточина

Идентификовати политичке, економске, социјалне и технолошке аспекте спољашњег окружења које могу утицати на стратегију компаније. Овај аналитички алат за стратешко планирање развија се од раних 1960-их

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.