Песета

монетарна јединица Шпаније, која се састоји од 100 центима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.