Песенти (Песенти) Антонио (1910-1973)

Италијански економиста је марксист. Специјалиста политичке економије, финансија и финансијског права. Италијански министар финансија у 1945. Главни посао Ш лУцхебник политичке економије

речник пословних услова. Академик. ру. 2001.