ПЕРСПЕКТИВНА ОБУКА

Социо-психолошка обука са циљем развијања способности адекватног и потпуног разумијевања себе, других људи и односа који се развијају током комуникације

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.