Лице без држављанства

Видети. Радни услови за стране држављане и особе без држављанства

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.