Ослобађање особља

Видети. Ослобађање радне снаге

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.