Политика људских права

- општи правац кадровског рада; скуп принципа, метода, форме, организационог механизма за развој циљева и циљева усмерених на:
  • за очување, јачање и развој људских ресурса;
  • како би створили екипу високих перформанси, кохезивног тима, способну