ЉУдски ресурси

- трошкови организације у смислу новца за особље и његовог развоја.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.