Персонала ревизија

- процена подобности људских ресурса организације према циљевима и стратегији развоја;
- дијагноза узрока проблема узрокованих грешком особља;
- израда специфичних препорука за услуге управљања и управљања кадровима. Предмет кадровске ревизије с