Особа одговорна особа

Видети. Цомпанион је лично одговоран

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.