Особни порез

порез на приходе пореског обвезника узимајући у обзир додељене накнаде.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.