Лично осигурање

Видети. Лично осигурање

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.