Особни приходи Особни

извори новца и остали приходи које становништво мора задовољити своје потребе. Главни извори ДН. л. су: зараде, индивидуална радна активност, предузетништво, исплате и бенефиције из средстава јавне потрошње (пензије, грантови, надокнаде, итд.), лична супсидијарна пољопривреда.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.