Приход Поједина

Видети. Лични приход

речник за услове пословања. Академик. ру. 2001.