Картица личне карте

документ аналитичког рачуноводства плаћања физичким или правним лицима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.