Потребно лице

особа која није у стању да задовољи своје сопствене материјалне и духовне потребе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.