Особа, одговоран материјал

запосленом који је одговоран за штету проузроковану неиспуњавањем сигурности драгоцености које му је повјерено у извјештају. Ова одговорност је предвиђена посебним писаним уговором, закљученим у складу са установљеним поступком од стране предузећа са запосленим.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.