Максимална дозвољена пражњења

Тежина супстанца у отпадним водама, максимална додељена на одређеном режиму у датом тела воде у јединици времена како би се осигурала пункт стандарда квалитета воде

посао Речник. Академик. ру. 2001.