Перло (Перло) Виктор (Род 1912)

амерички економиста марксистички. Истраживање Перло садржи велику количину чињеничном и статистичког материјала, посвећен проблемима послератне развоја америчке привреде, анализа формирања великих америчких финансијских-индустријских група, капиталне техника финансијске доминације, улога монопола у стварању војно-индустријског комплекса, разоружање, радних односа, критиковао економске теорије раст, револуција у приходу

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.