Период Краткорочни

у макроекономији период мање од једне године

речник пословних услова. Академик. ру. 2001.