Период извештавања

Период (месец, квартал, година), за које је обвезник извештавања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.