Преференцијални период

период у којем се уговор о осигурању не сматра кршеним, упркос касним исплатама.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.