Период транзиције у економији

временски период у којем економија државе прелази у ново, квалитативно другачије стање у вези са променом у економском систему.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.