НАБАВКА ТЕРМ

Видети. ПЕРИОД ОБАВЕЗЕ

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.