Дисконтовани период отплате

дисцоунтед период отплате
Временски период који мора проћи пре него што садашње вредности очекиваних новчаних токова из пројекта ће бити једнака садашње вредности готовинских исплата

Пословни Речник. Академик. ру. 2001.