Период Средњорочни

у макроекономији, период траје од једне године до 5-7 година.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.