Периодна камата

период у којем се каматна стопа на зајам фиксира на измењеном нивоу, у договору између поверилаца и зајмопримца.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.