Период Гравитација

енглески. грејс период
А. Период у којем се износ главног дуга не отплаћује.
Б. Период у коме се сматра да се уговор о кредиту или осигурању не крши, упркос касним исплатама.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.