Период Бесплатно

период у коме се не узима камата на неплаћене исплате путем кредитне картице.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.