Овај производ Болесна

Видети. Роба болесна

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.