ПАТЕТСКИ

ПАТХЕТИЦ
ПАТХЕТИЦ [ те ], тх, тх, тх. Страсан, узбуђен, пун патоса. П. тон. Патетски говор. Патетска симфонија.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.