Партнерство Генерал

је нека врста партнерства у којој сваки партнер има једнака права управљања, али је ограничио личну одговорност за обавезе другог партнера. У овом случају, сваки од партнера има право да самостално закључи трансакције.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.