ПАНСЛАВИСТ

ПАНСЛАВИСТ
ПАНСЛАВИСТ, -а, муж. Следбеник панлавлавства.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.